آرشیو مطالب

نظرات کاربران

جمعه ها

سئول، 14 آوریل (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح جمعه است.

شرایط بد دما (C) احتمال

بالا/ کم (%)

سئول 20/11 مبهم 30

اینچئون 18/10 در مه 30

سوون 21 /08 raging 30

Cheongju 22/10 60

Daejeon 21/08 60

Chuncheon 19/07 نامشخص 30

Gangneung 20/16 addlepated 30

Jeonju 21/10 60

Gwangju 19/11 70
< /p>

Jeju 20/15 60

Daegu 21/10 60

Busan 19/13 80

(پایان)