آرشیو مطالب

نظرات کاربران

KCC سود 2022 را تغییر می دهد

سئول، 14 فوریه (یونهاپ) -- شرکت KCC در سال 2022، عدد نجومی 28.
5 وون (22.
5 میلیون دلار آمریکا) 2022، 53.
2 در هر دیلیون وون قبل از آن.

همتای آن 20.
3 است.
درصد در سال 467.
6 کرور وون.
فروش گزارش سرشماری 15.
3 درصد 6.
77 تریلیون وون.

(END)